Vragen

  • De informatie bronnen in de archieven zijn nu opgebruikt. Verdere informatie moet ik nu eigenlijk hebben van personen die nog iets weten. Als u mij daarbij wilt helpen ben ik u zeer dankbaar. Via de website hebben al
   vele gereageerd en kon ik belangrijke informatie toevoegen. Ik ben hun daar erg dankbaar voor.
  • Tijdens het zoeken stuitte ik op een Reininga tak uit Noordbroek. De link tussen deze tak en mijn gegevens kan ik nog niet leggen. Het gaat om Kasper Wijpkes geboren 15 februari 1728 te Noordbroek en op 26 november 1758 gehuwd te Noordbroek met Antje Harms.
  • Zo zijn er ook Reininga’s in Duitsland, ook daarvan kan ik het verband nog niet achterhalen.
  • Ook vond ik nog een Ida Ritzes Reininga gehuwd met Galtje Egberts Muntinga, deze Ida vind ik ook met de naam Reinink, ze was een dochter van Ritze Jans en Bouwe Jacobs Rustius. Waar deze verband houd met de Reininga, is nog onduidelijk.